Rapportage

Waarschijnlijk gebruikt u maandelijks een vaste set aan (management) rapportages om te kunnen beoordelen waar het goed en slecht gaat. Met QicsAnalytics kunt u deze rapportages maken op basis van alle in het bedrijf aanwezige gegevens. Daar heeft u nog steeds een rapportagetool voor nodig, zoals Power BI.

Sneller, betrouwbaardere rapportages maken

Ondanks dat u nog steeds Power BI nodig hebt voor het maken van rapportages, zijn er wel degelijk verschillen door te rapporteren vanuit één datawarehouse, namelijk:

  • de snelheid waarmee u een rapport kunt maken of aanpassen
  • de betrouwbaarheid van de rapportages

Het rapport zelf hoeft geen ingewikkelde berekeningen te maken of gegevens uit meerdere bronnen te halen. Alle berekeningen worden al in het datawarehouse uitgevoerd. U hoeft alleen maar de juiste velden in het rapport te zetten. Op die manier krijgt u de beschikking over rapportages waar u op kunt bouwen.

Rapportage maken uit meerdere databases

Vaak is de informatie die voor u van belang is, opgeslagen in meerdere databases. Dat maakt het maken van rapporten complex. QicsAnalytics verzamelt alle formatie in één centrale database: het datawarehouse. Hiermee is in één keer de complexiteit van rapporteren over meerdere databases verdwenen.

Rapporteren zonder kennis van Exact of andere bronnen

Bij het maken van rapporten wilt u niet geconfronteerd worden met complexe onderliggende definities van tabellen en velden. Met QicsAnalytics zijn deze 'brondata' dermate gestructureerd en herkenbaar opgeslagen, dat het voor u direct duidelijk is wat, waar is opgeslagen. U heeft dus geen kennis nodig van Exact. De benamingen spreken voor zich.

Meer over het consolideren van data uit Exact