Datawarehouse

Een datawarehouse is een opslagplaats met historische bedrijfsgegevens, die gevoed wordt uit verschillende bronnen en toepassingen. Omdat het datawarehouse de gegevens bevat van alle aangesloten Exact-administraties en omdat deze gegevens qua tabelstructuur en qua naamgeving veel eenvoudiger zijn opgeslagen dan in Exact, is het maken van rapportages en analyses op het datawarehouse eenvoudig. Dat is dan ook direct het doel van QicsAnalytics: het aanbieden van betrouwbare en begrijpelijke informatie.

Voor wie is een datawarehouse interessant?

Een datawarehouse wordt ingezet bij bedrijven waar de voor rapportage relevante gegevens op verschillende plekken zijn opgeslagen, dus in verschillende applicaties en/of databases. Zonder datawarehouse zou het lastig of zelfs onmogelijk zijn om deze gegevens te combineren in één rapport.

Met een datawarehouse kunt u alle in het bedrijf aanwezige gegevens combineren en analyseren, zonder dat u kennis nodig heeft van de onderliggende bronsystemen. In combinatie met Power BI heeft u met een datawarehouse een instrument in handen waarmee u snel de juiste informatie haalt uit een grote hoeveelheid gegevens.

Andere bronnen

Naast de databases van Exact, kunnen we ook andere databases toevoegen aan het datawarehouse. Zo zorgen we er voor dat alle informatie centraal wordt opgeslagen en met elkaar is verbonden.