Analyse

Naast de vaste set aan (management)rapportages, maakt QicsAnalytics het ook mogelijk om zelf analyses te maken. Door dezelfde informatie vanuit verschillende invalshoeken en met een verschillende mate van detaillering te bekijken, komt u vaak tot heldere inzichten. U gaat dan letterlijk ‘spelen’ met informatie.

Zelf gegevens uit meerdere databases analyseren

Alle berekeningen (bv brutomarge, productiviteit) worden in het datawarehouse al uitgevoerd. Deze berekende waardes kunt u gebruiken in uw analyses, zonder dat u kennis hoeft te hebben van Exact. In het datawarehouse worden gegevens uit meerdere administraties en eventueel andere bronnen verzameld.

Door Power BI aan te sluiten op het datawarehouse, kunt u zelf antwoorden vinden op alle ad hoc vragen die spelen.

QlikViewAnalyzer Strategy Companion