Rondleiding

QicsAnalytics is een datawarehouse op Exact. In het datawarehouse worden gegevens uit meerdere Exact-databases verzameld, gecontroleerd en geordend. Het is vervolgens veel eenvoudiger om snel (nieuwe) betrouwbare rapportages en analyses te maken met behulp van de gegevens in het datawarehouse.

Lees meer

Business Intelligence staat voor het omzetten van gegevens in informatie, waarmee u uiteindelijk uw organisatie kunt aansturen. Wij doen dit al meer dan 12 jaar, in alle gevallen bij klanten die met Exact werken.

Lees meer

Een datawarehouse is een opslagplaats met historische bedrijfsgegevens, die gevoed wordt uit verschillende bronnen en toepassingen. Het doel van QicsAnalytics is: het aanbieden van betrouwbare en begrijpelijke informatie.

Lees meer

Waarschijnlijk gebruikt u maandelijks een vaste set aan (management)rapportages om te kunnen beoordelen waar het goed of slecht gaat. Met QicsAnalytics kunt u deze rapportages maken op basis van alle in het bedrijf aanwezige gegevens, zelfs als deze uit meerdere databases komen.

Lees meer

Naast de vaste set aan (management)rapportages, maakt QicsAnalytics het ook mogelijk om zelf analyses te maken. Door dezelfde informatie vanuit verschillende invalshoeken en met een verschillende mate van detaillering te bekijken, komt u vaak tot heldere inzichten. U gaat dan letterlijk ‘spelen’ met informatie.

Lees meer

organisatiestructuurpng

Rapporteren over meerdere databases

Vaak is de informatie die voor u van belang is opgeslagen in meerdere databases. Dat maakt het maken van rapporten complex. QicsAnalytics verzamelt alle informatie in één centrale database: het datawarehouse. Hiermee is de complexiteit van rapporteren over meerdere databases in één keer verdwenen.


meer-bronnenjpg

Andere bronnen toevoegen

Naast de databases van Exact, kunnen we ook andere databases toevoegen aan het datawarehouse. Zo zorgen we er voor dat alle informatie centraal wordt opgeslagen en met elkaar is verbonden.


complex-eenvoudigpng

Complexiteit vereenvoudigd

Bij het maken van rapporten wilt u niet geconfronteerd worden met complexe onderliggende definities van tabellen en velden. Met QicsAnalytics zijn deze 'brondata' dermate gestructureerd en herkenbaar opgeslagen, dat het voor u direct duidelijk is wat, waar is opgeslagen. U heeft dus geen kennis nodig van Exact. De benamingen spreken voor zich.


QicsAnalytics biedt u tools om forecasts (voorspellingen) te maken. U kijkt niet alleen 'terug' op de budgetten en de realisaties, maar ook 'vooruit' naar de verwachtingen op basis van de gerealiseerde cijfers en voortschrijdend inzicht.

Lees meer

ketting2jpg

Kwaliteit van gegevens

Een goede rapportage valt of staat met de betrouwbaarheid van de gegevens. Natuurlijk hanteert u interne spelregels voor het invoeren van gegevens. Wij kunnen naleving van de spelregels borgen. QicsAnalytics controleert continu of aan de spelregels is voldaan. Ontbreekt bijvoorbeeld bij een bepaalde boeking een kostenplaats, dan zal QicsAnalytics deze fout direct melden. Zo worden fouten snel gesignaleerd en worden uw data (en daarmee de rapportages en analyses) steeds betrouwbaarder.


press6jpg

Actuele cijfers

Als u een boeking in Exact aanmaakt, wordt deze direct overgezet naar het datawarehouse. QicsAnalytics controleert de informatie en zet die op een logische plek in het datawarehouse. Doordat er weinig tijd zit tussen het aanmaken van de boekingen en het doorplaatsen van de data, zijn uw rapportages altijd up-to-date en betrouwbaar.


datajpg

Performance

QicsAnalytics optimaliseert uw data voor gebruik in rapportages en analyses. Dat zorgt er voor dat u, ook met tientallen miljoenen rijen aan informatie, snel rapportages kunt maken en analyses kunt uitvoeren. Aangezien het datawarehouse op een andere server wordt geïnstalleerd dan de server waarop de Exact databases draaien, wordt het dagelijks gebruik van Exact niet 'gestoord' door het uitvoeren van zware analyses of het draaien van complexe rapportages.


consolidatiepng

Consolidatie

Met QicsAnalytics kunt u standaard (geconsolideerd) rapporteren over meerdere Exact-administraties. Binnen een paar dagen na installatie, produceert u betrouwbare, geconsolideerde cijfers. Onze oplossing is door Exact gecertificeerd.