Schone data

Stel u wilt een mailing doen naar uw klanten omdat u een mooie aanbieding voor ze heeft. U wilt de klanten persoonlijk benaderen, dus wat gaat u doen? U vraagt bij de secretaresse of functioneel beheerders om een lijst van al uw klanten, met daarbij hun huidige adres. Als het mogelijk is, wilt u ook graag weten welke producten of services ze afnemen omdat u geen aanbieding wilt doen waar de klant niets aan heeft. Echter, blijkt dit niet zo’n eenvoudige vraag als het lijkt. In de praktijk gebeurt het vaak dat klantgegevens in verschillende systemen worden beheerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan administraties die op verschillende vestigingen worden bijgehouden of verschillende systemen die naast elkaar gebruikt worden, zoals CRM-, administratie- en marketingsoftware. Wij zien vaak verschillende informatie, in verschillende systemen. In systeem A woont de klant op adres X en in systeem B woont dezelfde klant op adres Y. Daarnaast staat in verschillende systemen geregistreerd of een klant wel of niet een product afneemt.

Het ICT perspectief

Als we kijken naar een ICT oplossing voor bovenstaand probleem, kunnen we dit scharen onder master data management en data cleansing. Met behulp van master data management wordt een omgeving gecreëerd waarin de bovenstaande gegevens:

 • Eenduidig
  • Dezelfde definities gelden voor data elementen.
 • Geschoond
  • Indien data vanuit verschillende bronnen worden geïntegreerd, dienen deze geschoond aangeleverd te worden.
 • Ontdubbeld
  • Indien data vanuit verschillende bronnen worden geïntegreerd, dienen deze ontdubbeld te worden.
 • Traceerbaar
  • Nadat de data zijn geschoond, is het van belang dat we kunnen zien welke originele rijen zijn geschoond en hoe.

worden opgeslagen. Data cleansing zorgt hierbij voor het schonen van de data. Om te komen tot een omgeving waarin de gegevens eenduidig en geschoond worden opgeslagen, worden verschillende bronnen aan elkaar gekoppeld. Per entiteit (bijvoorbeeld de klant of het adres) wordt bepaald welke bron leidend is. Bij de koppeling tussen verschillende bronnen, moet per entiteit worden bepaald wat er moet gebeuren met afwijkingen. In onderstaande figuur is een mogelijke oplossing geschetst. Hierbij worden als eerste de verschillende bronnen ontsloten en in een aparte omgeving geplaatst. Vervolgens worden, middels een ETL (Extraction, Transformation and Load), de gegevens vanuit de verschillende bronnen eenduidig gemaakt, geschoond en ontdubbeld. Hiervoor worden eventuele business rules gebruikt.

Master data management.png

Het resultaat hiervan is een geschoonde omgeving, die ook voor andere doeleinden kan worden gebruikt. Zo kunnen de geschoonde data bijvoorbeeld worden gebruikt om brongegevens op te schonen, zodat deze ook eenduidig vastgelegd worden.

Het gebruiksperspectief

Door het inzetten van ICT als master data management-omgeving wordt het mogelijk om een eenduidig klant beeld te schetsen. Daarnaast kunnen rapportages worden ontwikkeld die inzicht geven in bijvoorbeeld de producten die een klant heeft, of juist niet heeft. Zo kan deze informatie uitermate goed worden gebruikt voor cross-selling. Ook kan deze informatie worden gebruikt om de verschillende bronomgevingen op te schonen.  Binnen Qics hebben we veel ervaring met het opzetten van master data management-omgevingen. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.