Op zoek naar het goud

In een snel veranderende wereld en in tijden van crisis, is het hebben van de juiste informatie key. Wie wil er niet weten hoe de zaken er voor staan? Waar kan worden bespaard, waar wordt juist de winst gehaald of waar zit de meeste potentie? Kortom, grip op de organisatie. Om dit te kunnen bepalen is het hebben van eenduidige, correcte en volledige informatie van “levens belang”. Eenvoudig gezegd heeft u met deze informatie goud in handen. Goud binnen de eigen organisatie! Maar waar haalt u deze informatie vandaan?

Wat veel organisaties zich niet realiseren, is dat ze zelf in het bezit zijn van hun eigen goud. Het goud voor veel organisaties zit namelijk in de informatie die ze bezitten. Hun gegevens zitten echter veelal verstopt in de verschillende systemen en zijn nog geen informatie waarop men beslissingen kan nemen. Het lijkt meer op de ruwe grondstof die noodzakelijk is om tot het goud te komen.

Goud delven

Om de gegevens daadwerkelijk te gebruiken als informatie en er beslissingen op te nemen, is het van belang dat er een aantal bewerkingen op de gegevens plaatsvinden. De eerste stap in dit proces is het consolideren en integreren van de verschillende gegevens. Nadat de gegevens zijn geconsolideerd, worden verschillende regels “los gelaten” op de gegevens. Het betreft hierbij vaak kwaliteits- en/of business regels. Deze regels zorgen ervoor dat de gegevens voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de informatie (bijvoorbeeld dat alle ingevulde datums ook daadwerkelijk kalender datums zijn) en aan regels zoals gedefinieerd door de organisatie zelf (bijvoorbeeld dat iedere medewerker gekoppeld moet zijn aan een kostenplaats).

Nadat is vastgesteld dat de gegevens voldoen aan de gedefinieerde regels, wordt het tijd om de gegevensset te transformeren naar informatie. Tijdens dit transformatieproces wordt de gegevensset, die geconsolideerd is vanuit de verschillende bronnen en terminologie bevat die in de verschillende applicaties wordt gebruikt, omgezet in terminologie die voor de gebruikers herkenbaar en eenduidig is. Daarnaast wordt de informatie in een model beschikbaar gesteld dat, in tegenstelling tot het model in de verschillende bronapplicaties, optimaal geschikt is voor rapportage en analyse doeleinden.

En nu?

Nadat het goud is gedolven, is het aan de gebruikers om dit om te zetten naar bruikbare en kostbare informatie. Het omzetten naar bruikbare informatie kan op een aantal verschillende manieren: er kunnen bijvoorbeeld standaard rapporten worden gebruikt (denk hierbij aan rapportages op het gebied van profit en loss, transacties per periode en crediteuren/debiteuren informatie). De informatie kan ook worden gebruikt om forcasts te maken voor de komende periodes. Daarnaast is ook de mogelijkheid om zelf informatie samen te stellen en analyses uit te voeren een zeer waardevolle toevoeging. Wie wil er nou geen grip hebben op zijn eigen organisatie.

Om het daadwerkelijke goud (lees: uw informatie) te kunnen delven is QicsAnalytics ontwikkeld.

QicsAnalytics

Met QicsAnalytics wordt een business intelligence oplossing geïmplementeerd, waarmee u inzicht krijgt in en grip krijgt op uw informatievoorziening op realtime basis. QicsAnalytics draagt zorg voor de consolidatie en het uitvoeren van de business- en kwaliteitregels. De oplossing wordt geïmplementeerd middels een gestandaardiseerde aanpak en toolset (QicsAnalytics) en is gebaseerd op de Microsoft BI suite.