Grip op de toekomst met ‘rolling forecasts’

Traditioneel begroten bedrijven een jaar vooruit. Dat is een risico in de turbulente economie. Om niet ingehaald te worden door de realiteit, is een meer wendbare vorm van prognos­ticeren nodig. Daarom ontwik­kelde Qics een module voor rolling forecasting. We spreken Oscar Zonneveld, manager Business Intelligence bij Qics. Hij belicht het belang van deze module.

“De forecast module maakt van forecasting een iteratief proces”, stelt Zonneveld. “Je kijkt niet alleen per periode of de begro­ting nog klopt, maar past ook de prognose aan op basis van voortschrijdend inzicht. Hierdoor komen de forecasts steeds dichter bij de werkelijk haalbare cijfers te liggen. De forecastmodule maakt het mogelijk om op basis van de realiteit - de actuele waarden uit Exact Globe - een forecast uit te voeren over meerdere periodes. Aan het einde van een periode wordt een nieuwe prognose vast­gelegd, gebaseerd op de feiten en verwachtingen van dat moment. Dat maakt de prognose van de volgende periode nog realisti­scher. Het is een terugkerend proces geworden, wat ervoor zorgt dat het bedrijf een realistisch beeld van de toekomst heeft. Er kan sneller bijgestuurd worden en het maken van nieuwe prognoses is veel minder arbeidsintensief.” De informatie uit de forecast­module wordt geïntegreerd met gegevens uit QicsAnalytics, de datawarehouseoplossing van Qics. QicsAnalytics maakt het moge­lijk om geconsolideerd en (near) realtime te rapporteren over de gegevens in Exact.

Meer grip op de toekomst, in minder tijd

“Met de forecast module stuurt u minder op de achteruitkijk­spiegel”, aldus Zonneveld. “Hoe beter de forecast, hoe meer grip u krijgt op uw organisatie en hoe beter u kunt bijsturen.” De forecastmo­dule maakt het in combinatie met QicsAnalytics mogelijk om kruis­verbanden te maken. Zo kunnen bijvoorbeeld analyses worden gemaakt over kostenplaatsen en kostendragers door de tijd heen. De Qics module is inmiddels geïmplementeerd bij verschil­lende klanten, die nu niet alleen structureel minder tijd kwijt zijn met forecasting, maar ook veel meer grip op de toekomst hebben.”

Een voorbeeld van rolling forecasting

In het startscenario worden budgetten voor de eerste forecast ingevoerd of uit Exact Globe gehaald. Stel we kiezen voor een financieel forecast scenario op grootboekniveau, per kwartaal. Het startscenario geeft dan een eerste indicatie van de geschatte financiële waarde. Naarmate het eerste kwartaal verstrijkt, wordt steeds duidelijker wat er daad­werkelijk gerealiseerd is. Deze waardes worden gebruikt om een nieuwe forecast te maken. Dit proces herhaalt zich in elk volgend kwartaal, waardoor de nauwkeurigheid van de forecast steeds hoger wordt en er steeds beter gestuurd kan worden op de toekomst.