De glazen bol van Business Intelligence

In een eerder blog ‘op zoek naar het goud’ ben ik ingegaan op het belang van informatie en de grip op de organisatie. Zoals gesteld in het blog ‘op zoek naar het goud’, is het hebben van informatie key. Maar naast het hebben van inzicht in de huidige situatie, is het misschien nog wel belangrijker om een beeld te hebben van de toekomst en de impact van wijzigingen op de strategie en het beleid van de organisatie. Een methodiek die hierbij kan ondersteunen is forecasting.

Forecasting

Volgens Wikipedia is de definitie van forecasting als volgt: Een forecast is een term die veelal gebruikt wordt in supply chain management. Het is een voorspelling van de toekomstige vraag in de markt naar een bepaald product. Op grond van de forecast kan een leverancier de benodigde grondstoffen bestellen of fabriceren om aan de verwachte toekomstige vraag naar het product te kunnen voldoen. Volgens deze definitie wordt forecasting veelal gebruikt bij supply chain management, echter zien wij dat ook vanuit financieel oogpunt veel interesse is in deze methodiek.

De methodiek

Zoals de definitie al zegt, maakt forecasting het mogelijk om een voorspelling te doen voor toekomstige situaties (op bijvoorbeeld het gebied van supply chain management of vanuit financieel oogpunt). Het forecasting proces is een iteratief proces. Zo kunnen verschillende scenario’s worden gebruikt voor de forecast. Om het geheel wat concreter te maken, volgt hieronder een korte beschrijving van het forecast proces.

De eerste stap, bij de inrichting van een forecast, is het bepalen op welk niveau geforecast moet worden (bijvoorbeeld op grootboek niveau) en met welke periodiciteit (maandelijks, per kwartaal etc.). De tweede stap is het vastleggen van budgetten. De budgetten dienen als basis voor de forecasting. Nadat budgetten zijn ingevuld, kunnen we beginnen met het daadwerkelijke forecasten. De eerste stap hierin is het vastleggen van het startscenario.

Startscenario forecasting.jpg

In het startscenario wordt voor het eerst de forecast bepaald. Stel we kiezen voor een financieel forecast scenario op grootboek niveau en per kwartaal. Het startscenario geeft dan een eerste indicatie van de richting die men denkt op te gaan, uitgedrukt in de geschatte financiële waarde (per grootboeknummer) per kwartaal. Naarmate het 1e kwartaal verstrijkt, wordt steeds duidelijker wat nu de gerealiseerde waardes zijn. Deze gerealiseerde waardes kunnen vervolgens worden gebruikt om een tweede scenario vast te leggen. Aangezien dit tweede scenario deels gebaseerd is op gerealiseerde waardes, wordt de nauwkeurigheid van de forcast steeds hoger.  In het bovenstaande schema is het forecast proces symbolisch weergegeven.

What is in it for me

Uit bovenstaande blijkt dat het voorspellen van een toekomst niet altijd gebaseerd is op een glazen bol, maar ook uitstekend kan worden gedaan met behulp van ondersteunende methodieken zoals forecasting. Deze methodiek kan veel organisaties helpen in het prognosticeren van hun toekomst. Wie wil er naast grip op zijn informatievoorziening (zie het blog ‘op zoek naar het goud’) ook niet grip hebben op de toekomst?