Business Intelligence op verlanglijstje

Aan het einde van het jaar worden altijd weer lijstjes samengesteld met voornemens voor het nieuwe jaar. Op lijstjes van de managers staat informatievoorziening vaak op één van de hoogste posities. Waarom staat informatievoorziening (Business Intelligence) daar al jaren? Wordt dit dan niet opgepakt? In dit blog geef ik hier mijn visie op.

Business Intelligence en de adoptie

Zoals gezegd staan informatievoorziening en Business Intelligence bij managers hoog op het verlanglijstje. Hier is een aantal redenen voor. De belangrijkste reden is dat managers behoefte hebben aan informatie om hun organisatie te kunnen sturen. Het is lastig om te bepalen of gedefinieerde targets realistisch zijn. Daarnaast dwingt/verplicht wet- en regelgeving organisaties steeds meer om de informatiehuishouding op orde te krijgen. Op basis hiervan vraag je je af waarom nog niet iedere organisatie zijn informatievoorziening (allang) op orde heeft. Ook hier is een aantal redenen voor te bedenken.

Organisaties denken vaak dat het inrichten van een “informatiearchitectuur” een langdurig en kostbaar traject is. Ook staat de werkdruk van de afdelingen of medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de informatievoorziening, vaak controllers op de financiële afdeling, implementaties nog wel eens in de weg. Deze afdelingen hebben een belangrijke rol binnen de organisatie (local hero’s) en verzorgen naast hun eigen werkzaamheden, met flinke pieken voor de maand- en jaarafsluitingen, ook de informatievoorziening. Deze informatievoorziening bestaat voornamelijk uit standaard overzichten (spreadsheets) en vraag gedreven overzichten.

Wat nu als….

Bij organisaties die al wel een “informatiearchitectuur” hebben geïmplementeerd, zien we dat ze “eenvoudig” kunnen voldoen aan eventuele wet- en regelgeving. Daarnaast zijn ze veel beter in staat om te sturen op de afgesproken bedrijfsstrategie. Ook zien we dat de afdelingen en medewerkers die het vervaardigen van informatie doorgaans verzorgen, een iets andere rol hebben gekregen. In plaats van het verzamelen en maken van overzichten, zitten zij nu in een meer verklarende/analytische rol. De rol waar zij in eerste instantie ook voor zijn aangenomen.

Wat we nog wel zien, is dat deze organisaties moeten leren handelen naar de informatie die zij beschikbaar hebben. Het hebben van informatie is één. Het ernaar handelen is stap twee. Het hebben van inzicht kan namelijk leiden tot herziening van interne processen of het anders aansturen van organisatieonderdelen.

Voor de implementatie van een “informatiearchitectuur” kan worden gekozen voor QicsAnalytics als informatieplatform. QicsAnalytics maakt het mogelijk om middels een (near-) realtime, geconsolideerde informatievoorziening, de organisatie inzicht te geven in de bedrijfsvoering.