Big data, data science en informatie

Een paar jaar geleden wisten weinig mensen nog wat het was, tegenwoordig hebben we het allemaal over data science en big data en zijn er zelfs hele opleidingen aan gewijd. Mede dankzij deze technische disciplines krijgen bedrijven steeds meer en beter inzicht in hun informatie. Met behulp van data science is het onder andere mogelijk om op basis van eigen gegevens voorspellingen te doen. Bij het verstrekken van een hypotheek bijvoorbeeld kunnen klanten worden gecategoriseerd of kan worden bepaald of een nieuwe klant een risicogeval is. Op basis van aanwezige data kunnen bijvoorbeeld (op basis van statistische methoden) nieuwe hypotheekfraudegevallen aan het licht komen of kunnen frauduleuze patronen worden ontdekt.

Big data, een brug te ver?

Bij big data gaat het niet zozeer om veel data, maar vooral om het integreren van gestructureerde en ongestructureerde gegevens in één omgeving, zodat deze kunnen worden gebruikt als informatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan CRM-data die aan andere documenten worden gekoppeld, zoals pdf-files, gps-data en Excel-sheets. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om te kunnen zoeken in data. Big data-oplossingen worden veelal gebruikt in combinatie met data science-trajecten. Toch zijn big data en data science voor veel bedrijven nog altijd een brug te ver. Vaak zijn ze angstig en hebben ze nogal wat misconcepties. Dat het duur is bijvoorbeeld, terwijl er tegenwoordig zoveel relatief goedkope oplossingen zijn. Diezelfde bedrijven beschikken vaak over veel data, soms zonder dat ze dat zelf doorhebben en missen nu de mogelijkheid om al die informatie te gebruiken voor hun bedrijfsvoering. Het gebruiken van data geeft namelijk niet alleen informatie, maar ook inzicht in de kwaliteit van de geregistreerde data (en dus de informatie). Het hebben van informatie biedt vervolgens weer inzicht in de processen. Hoe verloopt mijn proces? Waar zitten vertragende processtappen? Dat inzicht kan worden gebruikt om te komen tot ‘operational excellence’. Het proces wordt niet alleen geoptimaliseerd (lean en mean), maar wordt vooral ook goedkoper. De bedrijven die wel met big data en data science aan de slag zijn gegaan, gebruiken vaak niet optimaal de mogelijkheden die er zijn. We zien geregeld dat er projecten voor informatievoorziening worden opgestart in de vorm van een datawarehouse. Vaak blijkt dan dat slechts een beperkt aantal mensen toegang heeft tot die informatie, zoals iemand van Finance die rapportages maakt. Dit is in mijn ogen een gemiste kans. Het product wordt te geïsoleerd gebruikt. Daardoor weten veel bedrijven niet dat er veel meer in zit dan ze denken. Datawarehouses maken het mogelijk om van corporate tot het laagste detailniveau informatie beschikbaar te hebben. Processen kunnen worden gemeten en vervolgens weer worden gestuurd in de vorm van een PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) of BPM (Business Proces Monitoring).

Forecasting

We zien dat informatievoorzienende systemen steeds belangrijker worden en vaak in het hart van de organisaties acteren. Het is dan ook van belang om goed na te denken over uw informatiearchitectuur. Maar denk ook eens aan forecasting. Informatie uit het verleden kan bijvoorbeeld heel goed gebruikt worden om nieuwe budgetten te maken. Veel organisaties besluiten vaak hetzelfde te doen als een jaar eerder. Als data goed gebruikt wordt, kun je beter plannen en krijg je nog meer grip op je eigen processen. Of er veel bedrijven zijn die het goed doen? Ik denk dat de meeste het doen, zoals zij denken dat goed is. Het is maar net wat een organisatie wil. Voor sommige is de kwaliteit van data het allerbelangrijkste, voor andere draait het meer om het gevoel en is het hebben van een goed beeld voldoende. Maar wat men ook wenst, één ding is duidelijk: het beschikken over data is essentieel.

Heeft u interesse in het toepassen van big data en data science binnen uw organisatie? QicsAnalytics helpt bedrijven met het verzamelen, controleren en ordenen van al uw gegevens in één datawarehouse. Die gegevens kunnen vervolgens heel eenvoudig worden omgezet in informatie, waarmee u uiteindelijk nog beter uw organisatie kunt aansturen. Met QicsAnalytics kunt u verder snel en eenvoudig rapportages maken en analyses uitvoeren, ongeacht de hoeveelheid data.