Kennis

Om de 10 voordelen van Power BI uit te kunnen leggen, duiken we eerst in de geschiedenis. Voorheen was het zo dat de afdeling IT eigen rapporten van de beschikbare data maakte en deze rechtstreeks aan de eindgebruiker leverde. Dit was de allereerste generatie Business Intelligence (BI) en wordt ook wel ‘Technical BI’ genoemd. Met een volgende generatie BI werden de tools wat minder technisch en werden de rapporten door een analist (bijvoorbeeld de controller) gemaakt, voordat ze richting de eindgebruiker gingen. (Self-service BI).

Tegenwoordig spreken we over ‘End user BI’. Dit houdt in dat iedere eindgebruiker zelf zijn rapportagebehoefte kan invullen. De analist en IT afdeling doen het voorwerk, maar de eindgebruiker kan zijn eigen rapportages uit de bak met informatie samenstellen. En dat is precies wat Microsoft met Power BI nastreeft.

Lees meer

  • Oscar Zonneveld, manager BI

Een paar jaar geleden wisten weinig mensen nog wat het was, tegenwoordig hebben we het allemaal over data science en big data en zijn er zelfs hele opleidingen aan gewijd. Mede dankzij deze technische disciplines krijgen bedrijven steeds meer en beter inzicht in hun informatie. Met behulp van data science is het onder andere mogelijk om op basis van eigen gegevens voorspellingen te doen. Bij het verstrekken van een hypotheek bijvoorbeeld kunnen klanten worden gecategoriseerd of kan worden bepaald of een nieuwe klant een risicogeval is. Op basis van aanwezige data kunnen bijvoorbeeld (op basis van statistische methoden) nieuwe hypotheekfraudegevallen aan het licht komen of kunnen frauduleuze patronen worden ontdekt.

Lees meer

  • Oscar Zonneveld, manager BI

Stel u wilt een mailing doen naar uw klanten omdat u een mooie aanbieding voor ze heeft. U wilt de klanten persoonlijk benaderen, dus wat gaat u doen? U vraagt bij de secretaresse of functioneel beheerders om een lijst van al uw klanten, met daarbij hun huidige adres. Als het mogelijk is, wilt u ook graag weten welke producten of services ze afnemen omdat u geen aanbieding wilt doen waar de klant niets aan heeft. Echter, blijkt dit niet zo’n eenvoudige vraag als het lijkt.

Lees meer

  • Oscar Zonneveld, manager BI

Afgelopen jaren is een belangrijke trend ingezet, namelijk de migratie van on-premises software oplossingen (infrastructuur en software geïnstalleerd op de lokale omgeving) naar de cloud (zowel public als private). Deze trend is ook voor business intelligence ingezet. Steeds meer BI-tool leveranciers begeven zich in de markt van cloud computing. Cloudapplicaties worden aangeboden op verschillende manieren. De belangrijkste zijn pay-per-use (betaal voor wat je gebruikt) of abonnementen. In deze blog ga ik verder in op BI in de cloud en de impact hiervan voor gebruikers.

Lees meer

  • Oscar Zonneveld, manager BI

Om beslissingen te kunnen nemen is het voor elk bedrijf van belang de juiste informatie te hebben. In de loop van de tijd worden er veel data vastgelegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan financiële-, klant- of personeelsgegevens. Om goed onderbouwde beslissingen te kunnen nemen, is het van belang dat deze beschikbare data worden omgezet in ‘Informatie’. Er zijn tegenwoordig veel verschillende rapportage- en dashboard tools die in deze behoefte proberen te voorzien.

Lees meer

  • Van onze correspondent

Traditioneel begroten bedrijven een jaar vooruit. Dat is een risico in de turbulente economie. Om niet ingehaald te worden door de realiteit, is een meer wendbare vorm van prognos­ticeren nodig. Daarom ontwik­kelde Qics een module voor rolling forecasting. We spreken Oscar Zonneveld, manager Business Intelligence bij Qics. Hij belicht het belang van deze module.

Lees meer

  • Oscar Zonneveld, manager BI

Aan het einde van het jaar worden altijd weer lijstjes samengesteld met voornemens voor het nieuwe jaar. Op lijstjes van de managers staat informatievoorziening vaak op één van de hoogste posities. Waarom staat informatievoorziening (Business Intelligence) daar al jaren? Wordt dit dan niet opgepakt? In deze blog geef ik hier mijn visie op.

Lees meer

  • Oscar Zonneveld, manager BI

In een eerder blog ‘op zoek naar het goud’ ben ik ingegaan op het belang van informatie en de grip op de organisatie. Zoals gesteld in het blog ‘op zoek naar het goud’, is het hebben van informatie key. Maar naast het hebben van inzicht in de huidige situatie, is het misschien nog wel belangrijker om een beeld te hebben van de toekomst en de impact van wijzigingen op de strategie en het beleid van de organisatie. Een methodiek die hierbij kan ondersteunen is forecasting.

Lees meer

  • Oscar Zonneveld

In een snel veranderende wereld en in tijden van crisis, is het hebben van de juiste informatie key. Wie wil er niet weten hoe de zaken er voor staan? Waar kan worden bespaard, waar wordt juist de winst gehaald of waar zit de meeste potentie? Kortom, grip op de organisatie. Om dit te kunnen bepalen is het hebben van eenduidige, correcte en volledige informatie van “levens belang”. Eenvoudig gezegd heeft u met deze informatie goud in handen. Goud binnen de eigen organisatie! Maar waar haalt u deze informatie vandaan?

Lees meer

  • Ron de Langen, salesmanager

Om QicsAnalytics te promoten, hebben we de afgelopen maanden een hele leuke marketingcampagne gedaan. We hebben een Analytics dagblad gemaakt en verstuurd naar een groot aantal financieel directeuren en controllers van organisaties die met Exact Globe werken.

Lees meer