FAQ

Feitelijk is QicsAnalytics geen rapportagetool. Rapportagetools, zoals Power BI, richten zich op het visualiseren van data: u koppelt data aan de tool om mooie grafieken en rapporten te maken. QicsAnalytics bouwt en vult een datawarehouse: een centrale plek waar alle voor rapportage relevante informatie wordt opgeslagen. U heeft dan nog steeds rapportagetools nodig om deze data te visualiseren. Met een datawarehouse is het maken van rapportages wel een stuk eenvoudiger. U zou kunnen zeggen: QicsAnalytics bereidt de data voor, zodat u snel mooie en betrouwbare rapportages kunt maken.

U 'bent toe' aan een datawarehouse, als u meerdere Exact-administraties heeft, waarover u wilt rapporteren (bijvoorbeeld voor consolidatie-doeleinden) en/of als u zoveel data heeft dat de bestaande rapportages wel erg traag worden. Daarnaast hebben al onze klanten een grote behoefte aan het kunnen analyseren van data. Dat is zonder datawarehouse vrij lastig, omdat u dan gebonden bent aan vooraf gedefinieerde rapporten.

Niet met een datawarehouse. De data van de productie-omgeving worden dan verplaatst naar het datawarehouse. Het datawarehouse draait op een andere server dan de productie-omgeving. Rapportages en analyses belasten dus alleen de server waar het datawarehouse op draait en niet de productie-omgeving.

Omdat de data fysiek verplaatst moet worden van het bronsysteem (de Exact-administraties) naar het datawarehouse, is het datawarehouse nooit helemaal actueel. Omdat we alleen de mutaties overzetten (alles wat toegevoegd, gewijzigd of verwijderd is) kunnen we wel snel het datawarehouse bijwerken. In de praktijk zijn alle gegevens na ongeveer 20 minuten verwerkt in het datawarehouse. Mocht u extreem veel data hebben (tientallen administraties, waarin continu wordt gewerkt), kan het wat langer duren.

Ja hoor. Dat gebeurt in de praktijk ook vaak. Dat kunnen andere databases zijn, maar ook data uit een MS Excel sheet kan worden toegevoegd.

Ja. Met QicsAnalytics kunt u een grote stap maken. In plaats van bezig te zijn met het bouwen van ingewikkelde queries op Exact, kunt u deze tijd nu inzetten om rapportages en analyses te maken. QicsAnalytics is volledig gebaseerd op het Microsoft-platform.

Dan voeren wij deze wijzigingen door in QicsAnalytics, zodat alle rapportages en analyses die u zelf heeft gemaakt probleemloos blijven werken.

Jazeker! De data die al is toegevoegd aan het datawarehouse, gaat nooit meer weg. Zodra u overstapt naar een andere financieel pakket, kunnen we de data uit dat nieuwe pakket gaan toevoegen aan het datawarehouse. Op die manier bouwt u een set van gegevens op, onafhankelijk van de software waarin de data hun oorsprong vinden.

Om u optimaal te kunnen ondersteunen bij het gebruik van QicsAnalytics, kunt u gebruik maken van het 'QicsAnalytics service center'.

In het 'QicsAnalytics service center' kunt u:

• Een supportverzoek indienen;
• Ingediende supportverzoeken bekijken;
• Documentatie van QicsAnalytics bekijken;
• Vragen stellen aan andere gebruikers in ons forum;
• Productsuggesties doen.


De meeste gegevens in het 'QicsAnalytics service center' zijn toegankelijk zonder dat u hoeft in te loggen.

U kunt het QicsAnalytics service center bereiken via support.qics.nl