Disclaimer

Dit is een nieuwsbrief van Qics b.v. De nieuwsbrief bevat relevante informatie over zijn producten, diensten, acties en aankondigingen over bijvoorbeeld versies. Ontvangers die bezwaar tegen de nieuwsbrief hebben, kunnen zich middels de link in de nieuwsbrief te allen tijde afmelden. Belangstellendenvoor de nieuwsbrief kunnen zich alleen via Qics aanmelden voor de nieuwsbrief. Hoewel de informatie in deze nieuwsbrief met zorg is samengesteld, kunnen aan deze nieuwsbrief geen rechten ontleend worden. Qics b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van het materiaal in deze nieuwsbrief.